Gl. Rye Skole
 
Gl. Rye Skole er en lokalforankret skole placeret midt i Gl. Rye. Hele skolens hverdag bærer præg af en meget engageret medarbejdergruppe, der dagligt er optaget af, at finde de bedste løsninger på de udfordringer vores børn oplever.
 
Vi møder hinanden i fleksible undervisningsmiljøer og anerkender, at vi har forskellige måder, hvorpå vi lærer bedst. Vi arbejder med synlig læring, hvor børnene selv er med til at sætte mål for, næste skridt i deres læring.
 
Når vi starter hver skoledag med morgensang, er det fordi vi værdsætter den fælles start, hvor alle oplever at være en del af fælleskabet på Gl. Rye Skole. Forskellighed opleves som en styrke, da vi i fællesskabet oplever, vi kan meget mere.
 
Børnene på Gl. Rye Skole skal opleve, at de har reel indflydelse og medbestemmelse omkring deres skolegang, og udover gode faglige kundskaber er det et overordnet mål dagligt at have fokus på børnenes nysgerrighed og lyst til at lære.
 
Gl. Rye Skole er hele byens skole, og vi føler en stæk forpligtelse til at spille med i byens kulturliv sammen med foreninger og interessegrupper, ligesom den skønne natur som omgiver skolen, bliver inddraget i både undervisningen og i fritidsdelen.
 
På Gl. Rye Skole bliver både børn og voksne mødt med anerkendelse og interesse.