Et godt undervisningsmiljø  

 

Måden vi bedst lærer på kan være meget forskellig. Nogen læser og forstår. Andre vil gerne høre, eller har brug for at se, opleve eller bruge deres hænder, før de fornemmer, at de har lært.

Nogle elever er meget analytiske i deres tilgang til problemer. De har brug for, at lange læreprocesser bliver delt op i mindre overskuelige delprocesser. Andre elever fokuserer direkte på slut målet og bruger ofte mange mulige og umulige genveje for at nå det.

På Gl. Rye skole er der ingen rigtig eller forkert måde at lære på, så i skolen må vi sikre, at eleverne kan lære på mange måder. Vi kommer med fortællinger, lader eleverne læse, sikre oplevelser hvor vi rører, lugter eller smager på det vi skal lære om. Mange har brug for at kunne bevæge sig, skifte arbejdsplads eller spise lidt for at kunne koncentrere sig optimalt. Det stiller krav til vores undervisningsmiljø.

På Gl. Rye Skole anerkender vi, at børn har brug for at lære på forskellige måder, når de skal lære noget, der er nyt og svært, og vi forsøger at indrette vores undervisningsmiljø, så det kan lade sig gøre.