Sundhedsplejen på Gl. Rye skole
varetages af Sundhedsplejerske Tove Jacobsen
 
Tlf.: 40 40 99 45
 
Sundhedsplejersken kan ligeledes kontaktes via skoleintra.
 
Læs om sundhedstjenestens tilbud på: www.sundhedsvejen.dk