Traditioner
 
Det er vigtigt for fællesskabet, at der er nogle tilbagevendende traditioner. Det at have noget at se frem til og glæde sig til, med en reference tilbage til hvor sjovt eller hyggeligt vi havde det sammen sidste år, er med til at få børnene til at føle sig som en del at et større fællesskab.
 
Vi har i SFO og klub følgende traditioner:
 
Majfest i hulen: Majfesten ligger i starten af maj og er fælles for Bisonbanden (vores kommende 0. kl. børn), SFO og klub. Her danser vi om majstang, kæmper på balancebom, prøver alle de boder som børnene i forvejen har gjort klar, griller pølser og meget mere. Til denne dejlige dag er vores forældre selvfølgelig inviteret til at komme og få en kop kaffe og hygge sig sammen med børn og personale.
 
              
 
Udeuge: Den første uge af skolernes sommerferie holder Bisonbanden, SFO og klub udeuge. Her flytter vi alle i skoven ved Kræshuset, hvor vi laver masser af spændende aktiviteter - bl.a. laver vi vores eftermiddagsmad på bål, fisker i åen, og slapper af i hængekøjer, klatre i træer, har sværdkampe, hygger i de opsatte telte og meget mere.
 
Grillfest: I slutningen af august eller starten af september holder vi grillfest for alle børn, forældre og personale. Her spiser og hygger vi os sammen, og der vil ligeledes kunne være børn der optræder.
 
Julegløgg: Vores julearrangement afholdes i december og er for børn og forældre. Vi holder det i både SFO og klub, og børnene har forud for arrangementet stået for at pynte op og bage pebernødder. Der spilles julebanko, og der vil kunne være børn der optræder med eksempelvis julesange, krybbespil eller små sketches og der serveres varme æbleskiver og gløgg.
 
 
Klubbens traditioner i samarbejde med de andre klubber i Skanderborg kommune.
 
Rollespil: To gange om året tager hele klubben til Store Rollespil sammen med de andre klubber i kommunen. Både børn og voksne vælger roller ud fra en forud udsendt historie, og vi sørger for at få lavet udklædninger sammen med børnene i ugerne op til.
 
                   
 
Store klubdag: En gang om året tager vi til store klubdag. Store klubdag er et fælles arrangement for alle klubberne i Skanderborg kommune, hvor børn og personale i forvejen har lavet forskellige boder og mange sjove aktiviteter, som man kan prøve sammen med sine kammerater.