Dagligdagen

Dagen i SFO starter kl. 6.30. Her er der mulighed for at spise et sundt morgenmåltid, og starte dagen på en stille og hyggelig måde.

Klokken 8.10 starter alle skolens børn med fælles morgensamling.

Når skoledagen er forbi, hentes børnene fra 0. – 2. kl. af klassens pædagoger og her tales der med børnene om dagens aktiviteter, ture mm.

Ca. 14.30 er der et mindre eftermiddagstraktement. Det kan f.eks. være knækbrød, en bolle, rugbrød, havregrød, frugt el. lign.

Dagen slutter kl. 17.00/ 16.30 om fredagen

                                          

Aktiviteter i SFO og klub

 

Bevægelse:

 

Som SFO med særlig fokus på bevægelse prioriterer vi bevægelseslege højt. Derfor vil der dagligt tilbydes alsidige bevægelsesaktiviteter. Vi har hallen hver

 

dag i et fastsat tidsrum, sammen med skolens udearealer.

 

Værksteder:

 

Både SFO og klub har kreative værksteder, hvor der er mulighed for, både at lave forskellige voksentilrettelagte aktiviteter samt udvikle og afprøve egne

 

kreationer.

 

Derudover bruges skolens lokaler og værksteder.

 

 

Aktiviteter særligt i SFO

 

Udedag:

 

I SFO er der en fast udedag om ugen, hvor alle børn og voksne laver aktiviteter sammen ude. Primært vil udedagene foregå i ”hulen” som ligger i

 

forlængelse af boldbanerne.

 

Computer:

 

Vi prioriterer ikke computere som en aktivitet i SFO. Dog har vi valgt at børnene i 2. klasse må spille computer 1 time om ugen i vinterperioden fra

 

efterårsferien til påskeferien.

 

 

 

Aktiviteter særligt i klub

 

6. klasses klub og aftenåben:

 

Der er 6. kl. klub 1 gang om ugen. Her har 6. klasserne mulighed for at være i ungdomsklubbens lokaler, og hygge sig sammen. De skal selv være aktive i

 

forhold til hvad de gerne vil lave, - de kan bl.a. vælge selv at stå for at lave eftermiddagsmaden.

 

Derudover er der aftenåben for 6. klasserne ca. en gang om måneden. Det kan enten være for alle de indmeldte 6. klasser eller med forskellige temaer, som

 

målrettes forskellige børn. Det kan være alt fra wellness aften for pigerne til LAN aften for drengene.

 

Computer:

 

I klubben har vi 6 spille computere. Her må børnene spille 1 time om ugen. Derudover må de kigge på 2 x ½ time om ugen, hvis de ikke selv har spillet.

 

Der må kun spilles gratisspil fra nettet. Spillene må ikke indeholde rå vold, diskrimination af køn og race samt sex.

 

Vi vælger en gang imellem at lukke for computerrummet, hvis vi har nogle særlige ting på programmet. Dette vil kunne være fra en enkelt dag op til en uge.

 

Særlige uger:

 

I klubben har vi i løbet af året nogle særlige uger. Vi har bl.a. en legouge og en pandekageuge