Praktisk information
 

Kontakt

Leder af SFO og klub - Annette Baand Graavett    

Telefon:  87 94 26 84

Mobil:     40 24 28 42

Mailadresse:
[email protected]
 
 
SFO
                                                     
Telefon: 87 94 26 90
 
Mobil:    23 39 59 41
 
 
Klub                                                    
 
Telefon: 87 94 26 94
 
Mobil:    23 39 59 38
 
 
 
Åbningstid             
 
SFO har åbent mandag til torsdag fra kl. 6.30 – 17.00. Fredag fra kl. 6.30 – 16.30.
 
Klub har åbent mandag til torsdag fra børnene har fri fra skole til kl. 17.00. Fredag til kl. 16.30.
 
Når man er indmeldt i SFO fra 0. – 3. klasse er der mulighed for at gøre brug af morgenpasningen i SFO fra kl. 6.30 – 8.10.
 
De børn fra 4. - 6. klasse, som har brug for pasning om morgenen før kl. 8.00, har mulighed for, at tilkøbe et morgenmodul - 6.30 - 8.10. Der vil i SFO blive
 
stillet et lokale til rådighed, med tilsyn, for de 4. - 6. klasser, der har tilkøbt morgenplads. 
 
 
Pasning i skoleferier
 
Der er to dage om året, hvor fritidsdelen ikke skal tilbyde pasning - hverken i egen eller anden institution. Disse dage er juleaftensdag den 24. december og
 
grundlovsdag den 5. juni.
 
De øvrige feriedage kan børnene tilmeldes enten via tabulex eller ved tilmelding til SFOéns leder, inden en forud udmeldt dato. Hvilken form for tilmelding, vil
 
forud for ferien fremgå af Fritternyt, som er SFOéns infoblad.
 
 
Ind og udmeldelser
 
Indmeldelse: Der kan indmeldes til SFO og klub fra den 1. og den 16 i en måned. Man vil godt kunne starte på en skæv dato, men opkrævning vil ske fra en
 
af ovennævnte datoer bagudrettet.
 
Udmeldelse: Der kan udmeldes pr. den 1. og den 15. i en måned med en måneds varsel.
 
Både indmeldelser og udmeldelser skal ske via Skanderborg kommunes hjemmeside.
 
https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?p=skanderborg07&k=746 
 
Er dette ikke muligt, kan man rette henvendelse til leder Annette Baand Graavett.
 
 
Søskenderabat
 
Til familier med mere end et barn i pasning i Skanderborg kommune ydes søskenderabat. Der betales fuld takst for den dyreste plads og 50% for de
 
efterfølgende pladser.
 
 
Kontrolleret pasning
 
SFO har kontrolleret pasning til og med 3. klasse. Det betyder, at personalet kontakter hjemmet, hvis et barn ikke møder i SFO uden en forudgående
 
besked.
 
Fritidsordningen er delt i to afdelinger – i SFO er børnene fra 0. - 2. kl. og i klubben er børnene fra 3. - 6. kl.
 
I begge afdelinger skal alle børn, uanset alder krydse sig ind når de møder.
 
Vi har elektronisk indkrydsning, hvilket betyder at alle beskeder fra forældre omkring sygdom, fridage, gå hjem tider mm. skal meddeles her.
 
Dette skal være med til at begrænse telefoniske henvendelser til SFO/klub, så personalets ressourcer kan bruges til at være sammen med børnene.