Princip for bevægelse

 

På Gl. Rye Skole og i Bison indarbejder vi bevægelse i undervisningen og hverdagen for at styrke børnenes indlæring, stimulere deres kropslige bevidsthed og styrke børnenes sociale kompetencer.

 

Bevægelse i undervisningen tilrettelægges og gennemføres, således at undervisningen er motiverende og varieret.

 

Vi vægter at kvalificere og videreuddanne vores medarbejdere på området.

Skolen har bevægelsesvejledere til at vejlede og inspirere det pædagogiske personale.

 

Bevægelse vægtes højt blandt fritidsdelens pædagogiske aktiviteter. I fritidsdelen har vi fokus på at skabe et sjovt og lærerigt miljø, som tilbyder alsidige, spændende og sjove bevægelseslege, der rækker ud over de gængse sportsgrene.

 

I Bison har bevægelse for børnegruppen fra 0-6 år høj prioritet. I Bison vægter vi bevægelse og motoriske udfordringer både i leg ude og inde.

Bison har motorikvejledere til at vejlede og inspirere det pædagogiske personale.