Den gode start på Gl. Rye Skole

 

I samarbejde med Børnegården Bison, som er en del af samdriften Gl. Rye Skole, har vi i en årrække udviklet et indskolingsforløb, der skal sikre alle børn en god og succesfuld start på deres skoleliv.
 
Alle børn, der skal starte i 0.klasse til august, begynder allerede i februar i ”Bisonbanden” i børnehaven. Fra 1.april flytter Bisonbanden sammen med deres pædagoger op på skolen. Her bliver de langsomt, men sikkert integreret i skolens og SFO'ens hverdag. De kommer på besøg i 0.klasse og deltager lidt efter lidt i morgensamling. De møder ældre kammerater og søskende på legepladsen og finder sig til rette i skolelivet.
 
På Gl. Rye Skole vil vi bestræbe os på at være klar til at modtage alle børn. Skolens opgave er at anerkende, at børn møder med forskellige udfordringer, og alle har ret til en god start på skolen.
 
Vi har gode erfaringer med ordningen, der skaber tryghed for forældregruppen.