Sundhedsplejen på Gl. Rye skole
varetages af Sundhedsplejerske Helle Søndergaard
 
Tlf.: 20 49 34 38
 
Sundhedsplejersken kan ligeledes kontaktes via skoleintra.
 
Læs om sundhedstjenestens tilbud på: www.sundhedsvejen.dk