Bygninger

Elevernes skolemøbler

Beskrivelse af elevernes skolemøbler:
 
Skolemøblerne er af forskellig beskaffenhed. De tilpasses de enkelte elever i den udstrækning det er muligt.

Skolevejens trafiksikkerhed

De trafikale forhold omkring skolen: 

Vedr. parkering henvises til parkeringspladserne langs boldbanerne samt de offentlige parkeringspladser over for kroen.
 
Regler eller anbefalinger vedr. trafiksikkerhed:

Afsætning af elever bedes foretaget ved buslommen på Nyvej.