Grundoplysninger

Adresse

Gl Rye skole
Nyvej 1
8680 Ry

Tlf. 87 94 26 80

E-mail: [email protected]
Web: http://www.gl-rye.skoleintra.dk

Skoleleder: Gert Lorensen - Konstitueret skoleleder

 

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen: 0.-6. årgang
Antal spor på skolen: 1-2 spor
Efter 6. klasse overgår eleverne til Mølleskolen i Ry.
 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Klasser og klasselærere

Typer af tilbud efter skoletid

Skolens fritidsdel består af en SFO for 0.-2. årgang og en SFO 2 for 3.-6. årgang.

Virksomhedsplaner, årsberetninger, brugerundersøgelser mv.

 
Gl. Rye skoles overordnede værdigrundlag:
 

Gl. Rye Skole er et værested, hvor værdier som fællesskab – ligeværd – selvværd betyder, at:

 • alle viser ansvarlighed, tolerance og respekt for hinanden og har en god omgangsform
 • samværet bygger på dialog
 • alle viser ansvarlighed over for omgivelserne
 • der er tid til nærvær og venskaber
 • der skabes tillid og tryghed
 • mobning ikke er accepteret
 • alle oplever succes – følelsesmæssigt, fagligt og socialt

 

Gl. Rye Skole er et lærested, hvor værdier som udfordring – læring – udvikling betyder, at:

 • alle får mulighed for faglig og personlig udfordring
 • den enkelte mærker glæde, nysgerrighed og undren
 • den enkelte udvikler interesse og engagement
 • den enkelte får mulighed for faglig fordybelse
 • den enkelte udvikler social forståelse
 • børn, forældre og personale har et fremadrettet samarbejde