Faktuelle oplysninger

Antal elever

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 26,5 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 24,2 elever pr. klasse

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet:

Skolen har p.t. 3,7 elever pr. computer

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:

Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 30-09-2013: 18